Alg. voorwaarden

CONTACTFASE

Er vindt een benadering plaats middels het contactformulier op website, mailing of telefonisch. Hierin wordt informatie voorzien ten behoeve van procedure. Bij interesse zal deze voortvloeien in de bezoekfase of samplefase.

BEZOEKFASE

Bij oprechte interesse loopt de contactfase over in een bezoekfase waar geen onkosten* voor gerekend worden. Welke inhoudt dat HandIng bij het schriftelijk opgegeven adres van de opdrachtgever komt met een verfkleuren staal, diverse bewerkingsproducten en diverse formaten doeken om een juist beeld te kunnen weergeven voor de potentiële opdrachtgever op de afgesproken datum. Echter bij aanvraag van een 2e bezoek van HandIng worden er wel onkosten in rekening gebracht. Deze onkosten zijn afhankelijk van het gemaakte aantal km’s x €0,19. Hier ontvangt de opdrachtgever een digitale factuur welke middels bankoverschrijving kan worden voldaan.

* wanneer er geen afname van een wandstuk tot stand komt en er wel een bezoekfase heeft plaats gevonden wordt er eenmalig €25,- onkosten in rekening gebracht.

SAMPLEFASE

Na de overlegfase volgt een samplefase welke betekend dat er een miniatuur van de opdracht gemaakt wordt op A4 formaat. Indien er gekozen is voor een wanddecoratie uit de collectie is dit niet nodig.  De opdrachtgever behoudt het recht van de samplefase af te zien. Echter is het op eigen risico van de opdrachtgever wanneer er direct overgegaan wordt op de productiefase. (zie omschrijving productiefase). De duur van het vervaardigen van een sample is na ontvangst van de schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer aan de opdrachtgever 7 werkdagen. Hierna ontvangt de afnemer schriftelijk bericht dat deze gereed is en welke om een beoordelingsdatum vraagt. De onkosten voor een sample bedragen €20,-Incl.

ACCEPTATIEFASE

Vanaf het moment dat het sample is aangeboden aan de opdrachtgever gaat de acceptatiefase in. De opdrachtgever kan in deze fase aangeven of hij akkoord gaat met de eindopdracht. HandIng behoudt het recht om andere opdrachten die zich eerder aandienen aan te nemen. Hierdoor kan de start van de productiefase verlegd worden. Uiteraard zal HandIng alles in het werk stellen de opdrachtfase te bespoedigen. De opdrachtgever zal schriftelijk een indicatie aangeven eveneens wanneer de productiefase van start kan gaan. Aan de acceptatiefase zit geen termijn aangekoppeld. Bij acceptatie zal deze overlopen in de productiefase welke door HandIng schriftelijk bevestigd zal worden.

PRODUCTIEFASE

Na acceptatie van de productiefase gaat deze in op de dag nadat dit schriftelijk wordt bevestigd door HandIng. Vanaf deze datum geldt de 30 dagen termijn voor het vervaardigen van het eindproduct. Bij gereedheid eindproduct stelt HandIng de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte welke ook om een afspraakdatum gevraagd wordt. Het is mogelijk dat dit ook voor de afloop 30 dagen termijn geschiedt. Let op! Alle stukken van HandIng worden met de hand vervaardigd  bij een grote order geldt er ook een langere productietermijn!

FASE VAN AFLEVERING

Wanneer de productiefase is afgerond neemt de opdrachtnemer schriftelijk contact op met de opdrachtgever om een lever- of ophaaldatum in te plannen. Afhankelijk van de keuze zijn er onkosten aan verbonden. (zie omschrijving onkosten). Indien overeen gekomen het eindproduct te leveren geschiedt deze tot aan de voordeur. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van het eindproduct. Bij aflevering dient u het resterende bedrag incl. bezorgkosten contant te voldoen.

Wanneer de opdrachtgever niet tevreden is met het eindproduct kan er gekeken wordt er gezocht naar een oplossing. Wanneer dit  niet het geval is, kan de opdrachtgever ervoor kiezen het resterende niet bedrag te voldoen bij aflevering. Het eindproduct blijft dan eigendom van de opdrachtnemer en het aanbetalingsbedrag kan niet meer teruggevorderd worden i.v.m. de gemaakte onkosten.

BETALINGSWIJZE

De betalingen dienen vooraf de opdracht te zijn voldaan per bank (NL97INGB0007503897) ten name van HandIng en onder vermelding van een identiek nummer welke kennis wordt gegeven middels schriftelijke bevestiging/factuur. Of contant bij direct besluiten bij bezichtiging sample of eindaflevering van de opdracht. Bij het overeenkomen van een opdracht die 50% van het totaalbedrag aanbetaald te worden.

BETALINGSTERMIJNEN

Betalingen dienen vooraf de opdracht te zijn voldaan Tevens is dit de startdatum van het vervaardigen sample of eindproduct.

ONKOSTEN

  • Proefstrook vilt per stuk €1,00
  • Kosten sample €20 voldoen voorafgaand sample fase.
  • Eindproduct afhankelijk van het gekozen product (vooraf kenbaar gemaakt door opdrachtnemer)
  • Aanbetalingskosten 50% van het eindproduct welke te voldoen voorafgaand productiefase.
  • Resterend bedrag eindproduct voldoen bij aflevering.
  • Bezorgkosten €20/€35 (afhankelijk v/d afstand)
  • Huisbezoek gratis mits afname, anders wordt eenmalig €25,- onkosten in rekening gebracht.

PRIJZEN

Alle prijzen vermeldt op de website zijn inclusief 21% btw. De btw wordt door HandIng afgedragen aan de belastingdienst. 

PRODUCT

Het product is een canvasdoek of houten paneel met diversen bewerkingen. De achterzijde van het eindproduct is voorzien van een ophangmechanisme (voor het gewicht van het stuk of zwaarder). Deze is door de klant handmatig te stellen is.

ONDERHOUD

Het onderhoud van de wanddecoratie mag ten alle tijden alleen met de plumeau uitgevoerd worden. Hier dient met een zachte hand over de stoffige zijden langs te bewegen. Schade gemaakt door schoonmaken is geheel voor eigen verantwoording van de opdrachtgever.

GARANTIE

Garantie tot de aflevering. Bij bezorging wordt het eindproduct ontdaan van de verpakking en gaat de opdrachtgever akkoord of niet.

Wanneer het eindproduct schade heeft opgelopen na afleveringsdatum ongeacht welke handeling/gebeurtenis. Kan de opdrachtgever ten alle tijden contact opnemen met HandIng. Er wordt beoordeeld n.a.v. foto’s of deze e.v.t. hersteld kan worden. Aan het antwoord kunnen geen rechten ontleent worden.

OVERMACHT

Wanneer er uit overmacht welke te noemen ziekte of ernstige weersomstandigheden niet voldaan kan worden aan de vastgestelde datums dient de opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte gesteld te worden voorzien van reden. Bij overlijden van de opdrachtnemer valt de onderneming in handen van de erfgenamen welke i.o.m. opdrachtgever de opdracht voorzetten of beëindigen. Wanneer er een volledige betaling geschiedt, is het product eigendom van de opdrachtgever. Bij beëindiging van de productiefase (eindopdracht) welke schriftelijk wordt vastgelegd, wordt e.v.t. aanbetaalde bedrag teruggestort aan de opdrachtgever en blijven de erfgenamen eigendom van de eindopdracht.

OVERIGE ASPECTEN

Van elke stap in het proces is HandIng verplicht om de afnemer hier schriftelijk over te informeren tenzij de afnemer niet over een e-mailadres beschikt, dan zal deze telefonisch geschieden.

HandIng heeft te allen tijde het recht een opdracht af te wijzen of voor aanbetaling te annuleren.

Alle facturen worden digitaal aangeleverd.